Curs virtual Fonts d'informació institucionals (COBDC)


Curs impartit al març de 2011.
Es tractava d'un curs virtual on la meva feina era fer de consultora, ja que el material estava organitzat per PuntTic.
Aquesta és la informació del curs que es va publicar a la web del Col·legi:


PROFESSORA
Eli Ramírez
Diplomada en Biblioteconomia i Documentació i Tècnica Superior en Animació Sociocultural. Actualment treballa a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials, fent tasques de dinamitzadora física i virtual. Interessada en temes de web 2.0 i activitats de promoció i difusió de la professió.

OBJECTIUS
En aquest curs estudiarem les fonts d’informació institucionals (municipal, autonòmica, estatal i comunitària) a Internet.

PROGRAMA
  1. La difusió de la informació de les administracions a través d'Internet

  2. Tipologia d'informació d'origen institucional

  3. Selecció temàtica de fons d'informació

  4. Aplicacions del Web 2.0 en les webs institucionals

  5. La seguretat en les operacions telemàtiques

  6. L'administració electrònica

METODOLOGIA
L’estudiant podrà fer un seguiment dels temes a través de la lectura del material i recursos associats, tot combinant-ho amb la participació activa a través de debats i activitats pràctiques.