Equip organitzador del BOBCATSSS 2014


Membre de l'equip organitzador del BOBCATSSS 2014, que es celebrarà a Barcelona del 29 al 31 de gener de 2014. El congrés està organitzat juntament amb estudiants de la Universitat de Böras, Suècia. http://bobcatsss2014.hb.se/