Article a la revista BiD: "Seguiu-nos: estratègies de captura de tuits en català"


Al número 29 de la revista BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació, hi surt publicat el nostre article: "Seguiu-nos: estratègies de captura de tuits en català".
L'article va signat per: Anita E. Locher, Aina Giones, Eli Ramirez i Grelda Ortiz.

Resum:

Twitter és una eina de microblogging utilitzada arreu del món per generar i compartir informació. La comunitat catalana la utilitza des del Govern fins als mitjans de comunicació, passant per persones amb diferent formació i estils de vida. No obstant això, a dia d'avui, a Catalunya, hi ha poques actuacions clares per preservar-la des d'una perspectiva de gestió bibliotecodocumental de Catalunya. Aquest article proposa una estratègia de captura de tuits per a la Biblioteca de Catalunya, que inclou criteris de selecció, metadades de preservació i previsions de creixement.

Metodologia: S'analitzen els aspectes legals i tecnològics del Twitter, de la informació de l'arxiu Twitter de la Library of Congress, del portal amb estadístiques Twiter'n'Català i del PADICAT (Patrimoni Digital de Catalunya), per descriure l'estat de la qüestió de les possibilitats de preservació dels tuits que té la Biblioteca de Catalunya.

Resultats: Els resultats recollits mostren que actualment fer servir una única eina no és suficient per filtrar, capturar i preservar els tuits. Els requeriments d'una institució que té com a objectiu la preservació a llarg termini fan semblar insuficients les eines existents a Internet. No obstant això, la necessitat d'actuar immediatament per no perdre el patrimoni digital fa que s'hagi d'actuar amb les eines i els recursos disponibles. Amb una combinació d'eines existents es poden millorar les estratègies de captura de tuits actuals.