Seminari "Com fer cerques documentals especialitzades a Internet" (DIXIT) (edició 2013)
Noves edicions per al 2013 del seminari "Com fer cerques documentals especialitzades a Internet",de tres hores impartit a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. De moment una edició per aquest 2013 (5 de març). L'objectiu del curs es mostrar diferents recursos gratuïts disponibles a Internet, i va dirigit sobretot a professionals dels serveis socials.   Continguts:

- Introducció i presentació general del seminari i de DIXIT
- Dades estadístiques
- Dades legislatives
- Fonts bibliogràfiques
- Catàlegs en línia
- Imatges gratuïtes
- Biblioteques digitals
- Llistes de distribució