Seminari "Com fer cerques documentals especialitzades a Internet" (DIXIT)


Seminari de tres hores impartit a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Al llarg del 2012 se'n fan 4 edicions.  
L'objectiu del curs es mostrar diferents recursos gratuïts disponibles a Internet, i va dirigit sobretot a professionals dels serveis socials.
 
Continguts:

- Introducció i presentació general del seminari i de DIXIT
- Dades estadístiques
- Dades legislatives
- Fonts bibliogràfiques
- Catàlegs en línia
- Imatges gratuïtes
- Biblioteques digitals
- Llistes de distribució