3a edició "Com fer presentacions amb Prezi" (DIXIT)

Tercera edició del seminari impartit a DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. Organitzada per DIXIT Centre de Documentació de Serveis Socials. L'objectiu principal és presentar l'eina (seminari introductori) a professionals d'àmbit social.