Participació als tallers de reflexió de "El valor social de les biblioteques"

El mes de novembre, la Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona ha convocat tres tallers adreçats a professionals de les biblioteques i del territori per aprofundir en els temes apuntats per l'estudi "El valor públic de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la província de Barcelona", elaborat per la pròpia gerència conjuntament amb el Servei de Planificació i Avaluació de la Diputació de Barcelona.
.

Aquest estudi preten fer visible i potenciar el valor general a la societat i els beneficis que aporten tant a nivell individual com comunitari.

Els tallers, on han participat trenta professionals de diferents sectors (sobretot biblioteca pública) s'han dividit en tres grups (10 persones per grup) i s'han tractat els següents temes:

  • Eix cultural
  • Eix social i econòmic
  • Eix educatiu/formatiu
Jo estava al darrer grup. S'han tractat tres temes de manera presencial i dos de manera virtual. Els presencials eren "Foment de la inclusió laboral", "Foment de la inclusió digital" i "Alfabetització informacional".